CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI VÀ MÃ GIẢM GIÁ

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI VÀ MÃ GIẢM GIÁ

  • Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, Kicks Galeria thường xuyên có các chương trình giảm giá đặc biệt
  • Thể lệ của chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật tại trang khuyến mãi theo từng thời điểm chạy chương trình và có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
  • Chúng tôi có quyền từ chối các đơn hàng không thỏa mãn điều khoản và điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo đến khách hàng. Vì vậy, xin quý khách vui lòng tham khảo kĩ thể lệ của từng chương trình trước khi mua hàng.
  • Mã giảm giá là hình thức chiết khấu mà Kicks Galeria dành riêng cho khách hàng, có thể có giá trị giảm một phần hoặc toàn phần giá trị của đơn hàng.
  • Mỗi đơn hàng chỉ có thể áp dụng một mã giảm giá, quý khách sẽ nhận được thông tin về điều khoản và điều kiện sử dụng của mã giảm giá kèm theo. Để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng, chúng tôi có quyền từ chối những đơn hàng sử dụng mã giảm giá không dùng cho mục đích cá nhân, mua hàng số lượng nhiều hoặc mục đích mua đi bán lại.
  • Chúng tôi có quyền từ chối những đơn hàng sử dụng mã giảm giá không thỏa mã điều khoản và điều kiện sử dụng mã giảm giá mà không cần thông báo trước. Mã giảm giá trong trường hợp này sẽ không được cấp lại. Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền từ chối những việc gia hạn mã giảm giá đã hết hạn sử dụng, mã không được sử dụng hết giá trị hoặc trường hợp đơn phương ngừng thực hiện đơn hàng phát sinh từ quý khách.