HƯỚNG DẪN THANH TOÁN:

Thanh toán bằng chuyển khoản :

  • Quý khách liên hệ với Kicks Galeria để kiểm tra sản phẩm vẫn còn hàng.
  • Sau khi quý khách đặt hàng, Kicks Galeria sẽ liên hệ để xác nhận thông tin đơn hàng và lựa chọn Chuyển Phát Nhanh mà quý khách mong muốn.
  • Quý khách sẽ thanh toán 100% Giá trị đơn hàng cho Kicks Galeria theo thông tin tài khoản ở mục THANH TOÁN.
  • Phí giao hàng cơ sở được dựa trên: DHL Việt Nam

VIETCOMBANK

 Ngân hàng: Vietcombank – Thanh Đa
 Số tài khoản:0531000276772
 Tên tài khoản:Lâm Thị Thu Phượng
 Ghi chú chuyển khoản:“Thanh toán [Mã Đơn Hàng] – SĐT ”

VIETINBANK

 Ngân hàng: Vietinbank – Bình Thạnh
 Số tài khoản:104001545865
 Tên tài khoản:Lâm Thị Thu Phượng
 Ghi chú chuyển khoản:“Thanh toán [Mã Đơn Hàng] – SĐT ”

TECHCOMBANK

 Ngân hàng: Techcombank – Gia Định
 Số tài khoản:19035178340017
 Tên tài khoản:Lâm Thị Thu Phượng
 Ghi chú chuyển khoản:“Thanh toán [Mã Đơn Hàng] – SĐT ”